Gotland

Iepziekte is zeer waarschijnlijk door toeristen naar het eiland meegebracht via besmet brandhout en komt sinds 2005 voor. Vooral de iepsoort U. Minor is besmet en deze soort is over het hele eiland verspreid. Met een geschat iepenbestand van tenminste één miljoen bomen is dit waarschijnlijk de grootste ruige populatie in Noord-Europa. Daarnaast staan er veel iepen op privé- en gemeentegrond en natuurlijk in de botanische tuin in Visby, de hoofdstad van Gotland.

Toen de iepziekte in 2005 op Gotland werd ontdekt, is er een programma opgesteld door Lansstyrelsen Gotland. Het doel was de verspreiding onder controle krijgen en, indien mogelijk, te verminderen of zelfs te stoppen. Alle bomen waarbij tot april 2009 iepziekte is geconstateerd, zijn verwijderd om verspreiding te stoppen.

De Lansstyrelsen besloot in 2010 de iepen te beschermen met DutchTrig®. In de botanische tuin in Visby zijn verschillende grotere iepensoorten geïnjecteerd.

Andere projecten