Stockholm

Sinds eind jaren 80 heeft Stockholm te maken gehad met iepziekte. Sindsdien zijn er jaarlijks 300 à 400 bomen uitgevallen. Tot 2000 nam de iepziekte langzaam toe en in 2009 zijn er meer iepen dan ooit verwijderd in de omgeving van Stockholm. Zo zijn alleen al op de grootste begraafplaats (Norra Begravningsplats) 40 tot 50 iepen van enkele honderden jaren oud en met een hoogte van meer dan 20 meter verwijderd. In 2010 heeft een eerste injectieronde plaatsgevonden.

Beheerprogramma

Het beheerprogramma is voltooid waar alle zieke bomen zijn geveld, inclusief de bomen die op privégronden stonden. Gemeenten rondom Stockholm toonden, vanwege verschillende redenen, weinig interesse in het beheerprogramma. Bovendien bestond er een velverbod in de natuurreservaten rondom de stad. Hierdoor heeft de gemeente Stockholm besloten om alleen de iepen te verwijderen in de straten en in de stadsparken.

Stadspark Stockholm

Andere projecten