Over DutchTrig®

Integraal iepenbeheerprogramma

Voor het behoud van de iep is het voeren van een integraal iepenbeheerprogramma van wezenlijk belang. Naast inventarisatie, inspectie, sanitaire maatregelen en monitoring is het injecteren van iepen met DutchTrig® één van de pijlers van het iepenbeheerprogramma.

Waarom DutchTrig®?

DutchTrig® maakt het mogelijk om bestaande en gezonde iepen te behouden. Daarmee behouden we monumentale lanen en parken voor toekomstige generaties en verlagen we de kosten voor sanitaire maatregelen.

Wat is DutchTrig®

DutchTrig® is een biologisch en organisch middel. Het vaccin bestaat uit specifieke schimmelsporen van Verticillium, die het afweermechanisme van de iep activeren.

Hoe werkt DutchTrig®?

In de praktijk kan het injecteren van iepen met DutchTrig® vergeleken worden met een griepprik. DutchTrig® maakt gezonden iepen niet ziek, maar zorgt ervoor dat de iepen afdoende reageren op besmetting met de iepziekte welke wordt overgebracht door de iepenspintkever. Dit wordt geïnduceerde resistentie genoemd. Omdat iepen jaarlijks een nieuwe houtlaag (spinthout) vormen moet de behandeling elk voorjaar worden herhaald.

Wanneer is DutchTrig® effectief?

DutchTrig® is bij alle iepsoorten (jong en oud) en cultivars wereldwijd effectief wanneer:

  • het gebruikt wordt bij gezonde iepen;
  • het jaarlijks wordt toegediend.

Het vaccin heeft geen helende eigenschappen. Het injecteren van iepen die al ziek zijn of wortelcontact hebben gehad met reeds besmette iepen heeft geen zin.

Is DutchTrig® schadelijk?

DutchTrig® is veilig voor mens, dier en omgeving, omdat Verticillium geen menselijke of dierlijke ziekteverwekker is. DutchTrig® bevat geen chemische of giftige substanties. DutchTrig® is in verschillende boomsoorten geïnjecteerd om te controleren of het middel verwelking veroorzaakt. Geen van de geïnjecteerde soorten toonde tekenen van verwelking na het injecteren.

Lees meer

Over het gebruik van DutchTrig® en de waarde van iepen.

Projecten