Den Haag

Van de totale iepenpopulatie staan er 16.000 langs straten en wegen, duizenden iepen in bossen en parken en nog eens duizenden in particuliere tuinen.

Zo dichtbij de kust is de iep één van de weinige bomen die de zoute zeewind kan weerstaan en ook nog in staat is om te groeien in de zware omstandigheden van de stad. Daarbovenop komt dat deze boomsoort al eeuwen deel uitmaakt van de stadsgeschiedenis. Het is dan ook een zeer karakteristieke en waardevolle boom voor Den Haag.

Iepziekte in Den Haag

In de jaren 70 zocht de gemeente naar een oplossing voor de iepziekteramp. Op dat moment verloor de stad jaarlijks duizenden iepen aan iepziekte. Elk jaar ongeveer 7% van het totaal. Deze aantasting bleef niet alleen beperkt tot het verlies van oude en waardevolle stadsiepen. Ook de kosten voor verwijdering en vervanging van de zieke bomen waren elk jaar zeer hoog.

Injecteren van DutchTrig® en het saneringsprogramma

In 1995 is DutchTrig® geïntroduceerd en over een periode van drie jaar is de bruikbaarheid en effectiviteit van deze biologische behandeling beoordeeld. De resultaten van de behandelingen waren zeer bevredigend. Ze toonden een enorme afname van iepziekte onder de behandelde bomen. Deze positieve resultaten hebben er in 1998 voor gezorgd dat de parkwachten van de stad een grootschalig plan hebben opgezet waarin ca. 9.000 van de 30.000 bomen zijn opgenomen om vanaf dat jaar geïnjecteerd te worden.

Als onderdeel van het beschermingsprogramma worden naast injecties ook zieken iepen gekapt. Dit houdt in dat iepen in de stad tijdens het groeiseizoen diverse keren worden gecontroleerd op iepziekte, zieke iepen zo snel mogelijk worden verwijderd en worden vervangen door resistente klooniepen.

Behandelresultaten

De resultaten van dit programma laten zien dat de ziektegevallen in Den Haag aanzienlijk daalden vanaf het moment dat DutchTrig® geïntroduceerd werd.

Een groen en sfeervol Den Haag

Den Haag heeft zich ten doel gesteld het verlies van de waardevolle stadsiepen te beperken door een sanerings- en injectieprogramma in te stellen en publieke interesse te genereren voor stadsbomen. Door de succesvolle resultaten zet de gemeente haar programma om iepen te beschermen voort, ondersteund door boomverzorgers, de inwoners en politici die allemaal genieten van een groen en sfeervol Den Haag.

Andere projecten