New York

Brooklyn is één van de vijf stadsdelen (boroughs) van New York. Brooklyn heeft een oppervlakte van 251 km² en telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners en is daarmee het dichtbevolkts van New York. De groene buitenruimte is daarom van enorm belang.

Prospect Park is een openbaar park in en is 2,37 km² groot. Het park is ontworpen door Frederick Law Olmsted en Calvert Vaux, nadat zij Central Park in Manhattan hadden voltooid. In 1866 begon men met de aanleg van het park. Een jaar later werd het park geopend voor het publiek, terwijl er nog aan gewerkt werd. In 1873 was het werk voltooid. Uit die begintijd vindt men nog altijd iepen in dit park.

Als gevolg van de geslaagde proef met het injecteren van iepen in stadsdeel the Bronx is in 2016 besloten ook in Brooklyn iepen te injecteren. Tot de bomen die worden beschermd behoren ook een aantal exemplaren uit de aanleg van het park, ware monumenten dus.

Uitbreiding in 2017

In 2017 wordt het gebruik van DutchTrig® in New York uitgebreid. In Manhattan zullen voor het eerst iepen worden geïnjecteerd. Het gaat om iepen in Theodore Roosenvelt Park, Morningside Park, St. Nicholas Park en Ft. Tryon.

In Brooklyn zal het programma in 2017 worden uitgebreid door het injecteren van iepen in Eastern Parkway. In Eastern Parkway staan meer dan 1100 bomen. Het is een park waar veel speciale evenementen worden gehouden zoals “Welcome Back to Brooklyn”. In het verleden zijn er verschillende type bomen in Eastern Parkway geplant om de verspreiding van iepziekte tegen te gaan. Met het injecteren van de aanwezige iepen worden belangrijke waardevolle bomen behouden die zo kenmerkend zijn voor dit park.

Andere projecten